Ga naar de inhoud
P

Psychosociaal

Adviesbureau voor verantwoorde- en maatschappelijke veiligheid en rechtspositie

Thuiszorg

De markt van de particuliere thuiszorg is momenteel erg in beweging. Thuiszorgbureaus kunnen niet altijd meer leveren, er vallen ontslagen of men levert goedkoop en vaak onbekwaam personeel vanwege geldgebrek. Deze vorm van thuiszorg noemen wij “thuiszorg in natura”. Voor geleverde hulp betaalt u niets, alleen inkomensafhankelijke “eigen bijdrage”. Bij zeer laag inkomen kan deze eigen bijdrage verhaald worden bij de gemeente, de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (dienst SZW), afdeling “huishoudelijke hulp”.

Er is echter ook een andere vorm van particuliere thuiszorg: dit noemen wij “persoonsgebonden budget”. Ù ontvangt het geld van de gemeente, hetgeen overeenstemt met het besluit “goedkeuring aantal uren thuiszorg” conform reeds eerder vastgestelde indiciatie. Bij deze vorm van thuiszorg mag u zelf uw thuiszorg inkopen. U bepaalt zelf wie u in huis haalt. Ook hier betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage die afhankelijk van uw inkomen eveneens verhaald kan worden bij de gemeente, dienst SZW.

Marktwerking

Pro Econ Psychosociaal speelt in op deze marktwerking en kan u het kader van het persoonsgebonden budget bekwaam huishoudelijk en medisch geschoold personeel leveren. Wij hebben in tegenstelling tot in natura leverende thuiszorgbureaus weinig of geen overheadkosten omdat wij reeds administratief personeel in dienst hebben, die ook overige werkzaamheden verrichten voor onze onderneming Procom Beheer. Daarnaast hebben wij een reeds bestaande locatie.

Onze bijdrage

  • Het aanvragen van uw persoonsgebonden budget.
  • Het leveren van huishoudelijk en medisch geschoold personeel.
  • Het bijhouden van de verplichte administratie.

Al deze diensten kunnen betaald worden uit het u toegekende budget zonder kwaliteitsverlies.

Begeleiding ouderen

Het begeleiden van ouderen in de wirwar van het maatschappelijk verkeer en hun rechten hierin te behartigen.

Spiritueel consulent

  • Leermeester
  • Een luisterend oor
  • Weerbaar opleiden

Gediplomeerd reikimaster / magnetiseur

Diverse somatische (lichamelijke) klachten ontstaan vanuit de psyche.
Wij noemen dit dan ook psychosomatische klachten.
Goede vertrouwensvolle en verhelderende gesprekken doen vaak de somatische klachten wegnemen of verminderen.
Zo nodig passen wij reiki of magnetisme toe.
Bij allèèn psychische klachten kunnen eveneens goede en verhelderende gesprekken de klachten opheffen of doen minderen.
Zo nodig verwijzen wij u door naar een reguliere arts of psycholoo

“Alles wat moge gebeuren, mag gebeuren”